Jak tłumaczyć polskie ustawy na niemiecki?

Na początek chcę zwrócić uwagę jak formułowane są nazwy polskich ustaw.  Zawsze pojawia się słowo ustawa, data jej uchwalenia oraz określenie normowanej w akcie materii.

Natomiast w nazwach ustaw niemieckich data ich uchwalenia nie jest elementem obowiązkowym. Gdy już jednak występuje, jest ona podawana po określeniu tematyki danej ustawy.

Tłumacząc nazwy ustaw można skorzystać z różnych technik tłumaczeniowych czyli sposobu doboru odpowiedniego tłumaczenia konkretnych elementów tekstu wyjściowego na język docelowy. Technik jest wiele. Tyle teorii. Co to oznacza w praktyce?

Można przetłumaczyć nazwy polskich ustaw dosłownie. Poniżej kilka przykładów:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Gesetz über die Rechnungslegung vom 29. September 1994
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Gesetz über die Steuer von Waren und Dienstleistungen vom 11. März 2004
  3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Gesetz über die Steuer auf zivilrechtliche Rechtsgeschäfte vom 9. September 2000

 

Można również dokonać zamiany grupy wyrazowej w języku polskim na złożenie w języku niemieckim, co jest charakterystyczne dla tego języka, np.

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Stempelsteuergesetz vom 2. November 2006
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Mehrwertsteuergesetz vom 11. März 2004
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – Einkommensteuergesetz vom 26. Juli 1991.

To tylko niektóre techniki tłumaczeniowe. Przedstawiłam tylko te, które ja stosuję.

Tłumaczenie najpopularniejszych nazw polskich kodeksów znajdziesz pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *