Wykaz głównych kodeksów polskich po niemiecku – według strategii udomowienia

Jakiś czas temu zamieściłam na blogu artykuł (bezpośredni link do niego) o tłumaczeniu nazw polskich kodeksów na język niemiecki według strategii egzotyzacji. Niektórzy tłumacze stosują strategię udomowienia, czyli ukierunkowują się na specyfikę kultury docelowej poprzez odniesienie się do leksyki specjalistycznej np. niemieckiego systemu prawnego a nie polskiego. Więcej o egzotyzacji i udomowieniu dowiesz się w tym wpisie.

Poniżej przedstawiam tłumaczenie głównych kodeksów polskich na język niemiecki stosując strategię udomowienia, przy czym odnoszę się jedynie do niemieckiego systemu prawnego. Należy pamiętać, że tłumacząc teksty austriackie należy odnieść się do austriackiego systemu prawnego przy użyciu strategii udomowienia.

1Kodeks cywilny (KC)Bürgerliches Gesetzbuch (poln. BGB)
2Kodeks postępowania cywilnego (KPC)Zivilprozessordnung (poln. ZPO)
3Kodeks karny (KK)Strafgesetzbuch (poln. StGB)
4Kodeks postępowania karnego (KPK)Strafprozessordnung (poln. StPO)
5Kodeks wykroczeń (KW)Ordnungswidrigkeitsgesetzbuch (poln. OWiG)
6Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (KPW)Ordnungswidrigkeitsgesetzbuch (poln. OWiG)

W tłumaczeniu warto dodać poln. (polnisch) by wskazać, że chodzi o polskie ustawy a nie niemieckie. Jeśli chodzi o kodeksy dotyczące wykroczeń to tłumaczenie jest takie same ze względu na to, że w Niemczech rodzaje wykroczeń oraz procedura ich dotycząca uregulowana jest w jednej ustawie, zaś w Polsce w dwóch różnych kodeksach. Jednocześnie wyjaśniam, że kodeks to ustawa.

Problem zaczyna się już przy tłumaczeniu innych kodeksów polskich. Np. prawo rodzinne w Polsce uregulowane jest w oddzielnym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zaś w Niemczech w niemieckim kodeksie cywilnym. W tłumaczeniu należałoby zastosować poln. BGB.

Jeśli chodzi o kodeks pracy to w Niemczech nie ma takiego kodeksu. Kwestie uregulowane są w różnych ustawach, np. czas pracy w Arbeitszeitgesetz, bezpieczeństwo pracy w Arbeitssicherheitsgesetz a sąd pracy w Arbeitsgerichtgesetz.

Tłumaczenie polskich nazw kodeksów według strategii udomowienia wymaga od tłumacza pogłębionej wiedzy na temat regulacji prawnej krajów niemieckojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *