Postępowanie nieprocesowe – ogólna charakterystyka

,

Ogólna charakterystyka

Postępowanie nieprocesowe obok postępowania procesowego to jeden z dwóch trybów postępowania rozpoznawczego (das Erkenntnisverfahren).

Cechy charakterystyczne postępowania nieprocesowego

Postępowanie jest wszczynane na wniosek – der Antrag (w postępowaniu procesowym jest to pozew). Udział biorą uczestnicy postępowania (a nie strony). Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia – der Beschluss (a nie wyroku).

Uczestników postępowania można przetłumaczyć na dwa sposoby (w zależności od obranej strategii):

– der Verfahrensbeteiligter/ der Beteiligter (według egzotyzacji)

– der Antragsgegner (według udomowienia – Niemcy)

– der Gegner der gefährdeten Partei (według udomowienia – Austria)

Rodzaje spraw w postępowaniu nieprocesowym

W postępowaniu tym są  rozpoznawane sprawy wymienione w kodeksie postępowania cywilnego (w skrócie KPC),
a także w innych ustawach, np. w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przykłady spraw:

  • stwierdzenie zasiedzenia (zasiedzenie – die Ersitzung),
  • ubezwłasnowolnienie (ubezwłasnowolnienie – die Entmündigung),
  • stwierdzenie nabycia spadku (o tym powstanie osobny artykuł, gdyż termin ten można tłumaczyć różnie na język niemiecki),
  • postępowanie o uznanie za zmarłego – das Todeserklärungsverfahren,
  • dział spadkudie Nachlassaufteilung
  • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jak przetłumaczyć KRS na język niemiecki znajdziesz pod linkiem: http://oprawieponiemiecku.pl/2019/09/jak-przetlumaczyc-krajowy-rejestr-sadowy-na-niemiecki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *