Eurlex – praktyczne wskazówki korzystania z portalu

Czy znasz EUR-lex?

Wykonując tłumaczenia z zakresu tematyki unijnej, często zagląda się na https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Jest to internetowy portal prawa UE. Zapewnia on oficjalny i najszerszy możliwy dostęp do dokumentów prawnych UE. Portal jest dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE i jest codziennie aktualizowany.

Czy wiesz, że na tym portalu możesz otworzyć tłumaczenie jednego aktu unijnego równocześnie w trzech językach?

Poniżej pokażę jak otworzyć przykładowy akt w wersji polskiej i niemieckiej.

Wejdź na stronę https://eur-lex.europa.eu/homepage.html i w wyszukiwarce wpisz nazwę dowolnego aktu prawnego.

U mnie jest to rozporządzenie dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Pod nazwą tekstu i różnych wersji językowych tego samego aktu znajdziesz okienko „widok wielojęzyczny”. Wybierz wersję polską i niemiecką. Następnie kliknij „wyświetl”. Istnieje możliwość wyświetlenia jednocześnie trzech tłumaczeń tego samego aktu.

Wyświetlą się dwie wersje na raz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *