Rodzaje zgromadzenia wspólników

Poniżej grafika przedstawiająca dwa rodzaje tłumaczenia zgromadzenia wspólników:

 

Link do grafiki przedstawiającej wszystkie organy występując w sp. z o.o.

 

Krótkie info:

Zgromadzenie wspólników  jest jednym z organów występujących w spółce z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest zwoływane raz do roku w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce oraz udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki – zarządowi i radzie nadzorczej lub komisji rewizijnej (o ile te organy zostały powołane).

Zgromadzenie wspólników może też zostać zwołane w dowolnym innym czasie, o ile wymaga tego interes spółki, bądź jeśli tylko dostatecznie duża grupa wspólników domaga suę jego zwołania. Takie spotkanie nazywa się nadzwyczajnym zgromadzeniem wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *