Statut a umowa spółki

Czym się różni statut od umowy spółki?

Przeglądając słownictwo związane ze spółkami, zwłaszcza kodeks spółek handlowych, można natknąć się na takie wyrażenia jak statut i umowa spółki. Jaka jest różnica między nimi?

Kodeks spółek handlowych określa, że statut jest wymagany przy spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Przy pozostałych spółkach, tj. spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej oraz spółce z o.o. używa się określenia umowa spółki.

Powyższe pojęcia oznaczają to samo, tj. jest to akt założycielski spółki, na podstawie którego działa później spółka. Należy jedynie pamiętać przy których rodzajach spółek używa się wyrażenia statut a przy których umowa spółki.

Jak przetłumaczyć statut i umowę spółki?

Umowę spółki tłumaczy się jako der Gesellschaftsvertrag.

Statut można przetłumaczyć jako die Satzung.

Zestawienie nazw spółek po niemiecku:

Nazwy spółek osobowych znajdziesz tutaj.

Nazwy spółek kapitałowych znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *