Rodzaje dziedziczenia

Wyróżnia się dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Poniżej grafika przedstawiająca propozycję tłumaczenia rodzajów dziedziczenia na język niemiecki:

Przykładowe zdania:

Die gesetzliche Erbfolge tritt ein, wenn nach dem Tod eines Menschen kein Testament gefunden wird, der Verstorbene also keine letztwillige Verfügung getroffen hat.

Die  testamentarische Erbfolge wird durch Testament (§§ 1937-1940 BGB)  bestimmt.

Krótkie wyjaśnienia:

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wtedy,  gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Ten rodzaj dziedziczenia odbywa się według prawa spadkowego, tj. przepisów znajdujących się w kodeksie cywilnym. W kodeksie cywilnym określony jest krąg spadkobierców, czyli osób dziedziczących po zmarłym. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci. W przypadku ich braku dziedziczą kolejni krewni, tj. rodzice, rodzeństwo lub ich dzieci. W przypadku braku jakichkolwiek krewnych zmarłego dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Przepisy określają także w jakiej części dziedziczą poszczególne osoby.

Dziedziczenie testamentowe jak sama nazwa wskazuje odbywa się na podstawie sporządzonego testamentu przez spadkodawcę. W testamencie można wskazać jedną lub kilka osób, które będą dziedziczyć. Testament może dotyczyć części lub całości spadku. W przypadku, gdy testament dotyczy tylko części spadku, do pozostałej części zastosuje się dziedziczenie ustawowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *