Miete oder Mietzins? Jaka jest różnica?

 

W umowach najmu regulowana jest kwestia czynszu. Czynsz można określić jako Miete lub Mietzins. Na czym polega różnica?

Czynsz w Niemczech

W BGB używa się słowa Miete. Przykładowo już w samej definicji umowy najmu jest mowa o Miete:

§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags

(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Er hat die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen.
(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.

 

Jednakże nie zawsze tak było. Wcześniej Niemcy określali czynsz jako Mietzins. Zmiana nastąpiła 01 września 2001 r., kiedy to wprowadzono zmianę w BGB. Mietzins zastąpiono Miete. Dlatego w starszych umowach najmu można spotkać jeszcze słowo Mietzins. Można powiedzieć, że zmiana była tylko kosmetyczna, gdyż oba słowa znaczą dokładnie to samo.

Jak to jest w Austrii?

Austriacy określają czynsz jako Mietzins. Przykładowo w ustawie o prawie najmu (Mietrechtsgesetz) w § 15 ust. 1 jest mowa o Mietzins:

(1) Der vom Mieter für die Überlassung eines Mietgegenstandes in Hauptmiete zu entrichtende Mietzins besteht aus:

  1. dem Hauptmietzins,
  2. dem auf den Mietgegenstand entfallenden Anteil an den Betriebskosten und den von der Liegenschaft zu entrichtenden laufenden öffentlichen Abgaben,
  3. dem auf den Mietgegenstand entfallenden Anteil für allfällige besondere Aufwendungen,
  4. dem angemessenen Entgelt für mitvermietete Einrichtungsgegenstände oder sonstige Leistungen, die der Vermieter über die Überlassung des Mietgegenstandes hinaus erbringt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *