Jak przetłumaczyć prawidłowo Sąd Rejonowy w Katowicach?

Zarówno w języku polskim, jak i niemieckim przy nazwie sądu podaje się miasto, w którym ma on siedzibę. Polskie nazewnictwo przewiduje jeszcze użycie przyimka w, np. Sąd Rejonowy w Katowicach. Natomiast niemieckie nazewnictwo tego przyimka nie przewiduje. Dlatego prawidłowe tłumaczenie Sądu Rejonowego w Katowicach brzmi: Regionalgericht Katowice (stosując strategię egzotyzacji). W nawiasie kwadratowym można podać jako uwagę tłumacza nazwę sądu w brzmieniu polskim, tj.:

Regionalgericht Katowice [Sąd Rejonowy w Katowicach] – według strategii egzotyzacji

Amtsgericht Katowice [Sąd Rejonowy w Katowicach] – według strategii udomowienia

O strategiach egzotyzacji i udomowienia przeczytasz w tym wpisie.

Brak używania przyimka w wskazuje, że tłumacz zapoznał się z konwencją obowiązującą w języku niemieckim. Oznacza to, że zapoznał się jak wyglądają np. dokumenty sądowe w Niemczech pod kątem określania nazwy sądów i ich siedziby.

Podawanie nazwy sądu w polskim brzmieniu w nawiasie kwadratowym uzasadnione jest § 44 Kodeksu Zawodowego Tłumacza Przysięgłego. Zgodnie z tym paragrafem w przypadku braku ekwiwalencji, wynikającej na przykład z różnic w systemach prawnych, po użytym w tłumaczeniu terminie lub wyrażeniu tłumacz przysięgły może przytoczyć w nawiasie termin lub wyrażenie w języku źródłowym.

Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego to jedynie zbiór dobrych praktyk zebranych dla tłumaczy przysięgłych przez jedno ze stowarzyszeń tłumaczy przysięgłych.

Na marginesie zwracam uwagę, że nie należy tłumaczyć nazw polskich miast na niemiecki. Przykładowo nie należy tłumaczyć nazwy miasta Katowice na Kattowitz. Jest to uznawane za błąd.

2 komentarze do “Jak przetłumaczyć prawidłowo Sąd Rejonowy w Katowicach?

  1. Dlaczego nie tłumaczyć nazw polskich miast na niemiecki? Oczywiście przetłumaczę nazwę Łódź jako Lodsch a nie Litzmannstadt. Jeżeli napiszę np. Amtsgericht Gdańsk Wrzeszcz (przypuśćmy, że taki jest), to Niemcowi to nic nie powie. Jak przetłumaczę jako Amtsgericht Danzig Langfuhr i następnie dodam małymi czcionkami w nawiasach kwadratowych nazwę oryginalną w języku polskim, to jestem pewien, że niemiecki czytelnik dokumentu będzie wiedział dokładnie o co chodzi.
    Pozdrowienia z Berlina, gdzie jestem od piętnastu lat tłumaczem przysięgłym.
    Zygmunt

    • Dziękuję za komentarz. Część nazw polskich miejscowości ma swoje niemieckie odpowiedniki ze względu na naszą skomplikowaną historię. Głównie miejscowości te mają niemieckie odpowiedniki, bo to były przez długi czas po prostu miasta niemieckie. Obecnie są to miasta polskie mające swoje nazwy własne. Dlatego tłumacząc aktualne dokumenty na j.niemiecki zostawiamy je w brzmieniu oryginalnym. To co możemy ewentualnie zrobić, to w kwadratowym nawiasie wstawić tę historyczną nazwę w naszym tłumaczeniu na j.niemiecki, czyli np. Wrocław [Breslau]. Jest to metoda używana przez część tłumaczy. Zawsze podkreślam, że nie ma jednego prawidłowego tłumaczenia. To samo zdanie można przetłumaczyć na różne sposoby. To samo może dotyczyć nazw miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *