Jak przetłumaczyć prawidłowo Sąd Rejonowy w Katowicach?

Zarówno w języku polskim, jak i niemieckim przy nazwie sądu podaje się miasto, w którym ma on siedzibę. Polskie nazewnictwo przewiduje jeszcze użycie przyimka w, np. Sąd Rejonowy w Katowicach. Natomiast niemieckie nazewnictwo tego przyimka nie przewiduje. Dlatego prawidłowe tłumaczenie Sądu Rejonowego w Katowicach brzmi: Regionalgericht Katowice (stosując strategię egzotyzacji). W nawiasie kwadratowym można podać jako uwagę tłumacza nazwę sądu w brzmieniu polskim, tj.:

Regionalgericht Katowice [Sąd Rejonowy w Katowicach] – według strategii egzotyzacji

Amtsgericht Katowice [Sąd Rejonowy w Katowicach] – według strategii udomowienia

O strategiach egzotyzacji i udomowienia przeczytasz w tym wpisie.

Brak używania przyimka w wskazuje, że tłumacz zapoznał się z konwencją obowiązującą w języku niemieckim. Oznacza to, że zapoznał się jak wyglądają np. dokumenty sądowe w Niemczech pod kątem określania nazwy sądów i ich siedziby.

Podawanie nazwy sądu w polskim brzmieniu w nawiasie kwadratowym uzasadnione jest § 44 Kodeksu Zawodowego Tłumacza Przysięgłego. Zgodnie z tym paragrafem w przypadku braku ekwiwalencji, wynikającej na przykład z różnic w systemach prawnych, po użytym w tłumaczeniu terminie lub wyrażeniu tłumacz przysięgły może przytoczyć w nawiasie termin lub wyrażenie w języku źródłowym.

Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego to jedynie zbiór dobrych praktyk zebranych dla tłumaczy przysięgłych przez jedno ze stowarzyszeń tłumaczy przysięgłych.

Na marginesie zwracam uwagę, że nie należy tłumaczyć nazw polskich miast na niemiecki. Przykładowo nie należy tłumaczyć nazwy miasta Katowice na Kattowitz. Jest to uznawane za błąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *