Sądy administracyjne po niemiecku

W zakresie sądownictwa administracyjnego wyróżnia się dwa rodzaje sądów. Poniżej grafika przedstawiająca te sądy wraz z ich tłumaczeniem:

Krótkie wyjaśnienie:

Wojewódzki sąd administracyjny można również zapisać jako Woiewodschaftsverwaltungsgericht. Jest to również poprawna forma. Zależy to od tego, w jaki sposób tłumaczymy województwo. W grafice podałam tłumaczenie, które sama używam w tłumaczeniach.

Informacje dla nie-prawników:

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracyjnej, w tym kontrolę decyzji i niektórych postanowień administracyjnych (np. pozwoleń budowlanych), przepisów prawa miejscowego (np. uchwał zatwierdzających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wpisów do ewidencji gruntów). Sądy administracyjne rozpatrują też skargi na bezczynność organów administracji.

Często sądy administracyjne określa się za pomocą następujących skrótów:

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny.

Dla zainteresowanych – Naczelny Sąd Administracyjny na swojej stronie ma zakładkę w wersji niemieckiej (http://www.nsa.gov.pl/de.php). Są tam zawarte podstawowe informacje na temat tych sądów. Pośród nich można znaleźć tłumaczenie dwóch ustaw zajmujących się sądami administracyjnymi:

1. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych – das Gesetz vom 25. Juli 2002 über die Verfassung der Verwaltungsgerichte

2. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – das Gesetz vom 30. August 2002 über das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten

 

Jeśli chcesz poznać nazwy pozostałych sądów polskich, zajrzyj pod następujące linki:

nazwy  sądów polskich według egzotyzacji znajdziesz tutaj

nazwy sądów polskich według udomowienia z uwzględnieniem niemieckiego i austriackiego systemu sądownictwa znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *