Jak przetłumaczyć Sąd Najwyższy na język niemiecki?

 

 

sąd najwyższy po niemiecku

 

W pismach procesowych, np. w pozwie lub odpowiedzi na pozew często podaje się orzecznictwo Sądu Najwyższego w celu poparcia swojej argumentacji. Czym zajmuje się Sąd Najwyższy?

Sąd ten nie należy do sądownictwa powszechnego oraz sądów szczególnych. Nie jest także kolejną instancją. Jest on powołany do sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Odbywa się to za pomocą rozpoznawania skarg kasacyjnych. Sąd Najwyższy wydaje także uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne. W ustawie o Sądzie Najwyższym określone są pozostałe kompetencje.

Sąd Najwyższy określa się często za pomocą skrótu SN.

Jak przetłumaczyć Sąd Najwyższy na język niemiecki?

Nazwę można przetłumaczyć  jako das Oberste Gericht.

Przykładowe zdanie:

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.
= Das Oberste Gericht führt die Aufsicht über die Tätigkeit der ordentlichen und Militärgerichte im Bereich richterlicher Entscheidungen.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *