Umowy – nazwy podstawowych umów po niemiecku

Umowy nazwane i nienazwane

Poniżej tabelka przedstawiająca nazwy najbardziej znanych umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Są to tak zwane umowy nazwane – czyli uregulowane w jakiś przepisach prawnych, gdzie są uregulowane podstawowe prawa i obowiązki obu stron danej umowy. Innym przykładem umowy nazwanej jest umowa o pracę, która uregulowana jest w kodeksie pracy.

Ich przeciwieństwem są umowy nienazwane. Są to umowy, których treść strony uzgadniają na zasadzie swobody umów. Przykładem takiej umowy jest umowa factoringu, umowa franchisingu, umowa sponsoringu, umowa konsorcjum, umowy dotyczące różnego rodzaju licencji.

Nazwy podstawowych umów uregulowanych w kodeksie cywilnym:

1.umowa sprzedażyder Kaufvertrag
2.umowa dostawyder Liefervertrag
3.umowa darowiznyder Schenkungsvertrag
4.umowa o dziełoder Werkvertrag
5.umowa zleceniader Dienstleistungsvertrag
6.umowa o roboty budowlaneder Bauvertrag
7.umowa najmuder Mietvertrag
8.umowa dzierżawyder Pachtvertrag
9.umowa pożyczkider Darlehensvertrag
10.umowa użyczeniader Leihvertrag
11.umowa leasinguder Leasing-Vertrag
12.umowa komisuder Kommissionsvertrag

Jeśli chcesz poznać 10 wyrażeń związanych z umową, zajrzyj pod ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *