Ławnik i protokolant – jak przetłumaczyć na język niemiecki?

W wyrokach sądowych oprócz sędziego i stron postępowania wymienia się także inne osoby. Są to protokolanci i ławnicy.

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do języka polskiego, w języku niemieckim poprzez określenie danego stanowiska można określić płeć danej osoby, np. pani sędzia to die Richterin a pan sędzia to der Richter. To samo odnosi się do adwokatów, ławników czy protokolantów. Powyższą zasadę należy stosować przy liczbie pojedynczej i mnogiej.

Jak przetłumaczyć protokolant na język niemiecki?

protokolant der Protokollführer/ die Protokollführerin

Jak przetłumaczyć ławnik na język niemiecki?

Więcej szczegółów o przetłumaczeniu ławnika na język niemiecki, znajdziesz tutaj.

Przykładowe zdanie:

Podczas narady i głosowania oprócz członków składu orzekającego może być obecny jedynie protokolant = Während der Beratung und der Abstimmung darf neben den Mitgliedern des Spruchkörpers lediglich der Protokollführer anwesend sein.

Krótkie objaśnienie:

Na sali sądowej jest tylko jeden protokolant. Natomiast w przeciwieństwie do krajów angielskojęzycznych, gdzie występuje cała ława przysięgłych, w prawie polskim przy sędzi siedzi zazwyczaj dwóch ławników. Biorą oni udział jako niezawodowy członek składu orzekającego w pierwszej instancji w niektórych sprawach cywilnych (np. w sprawach o rozwód, separację, rozwiązanie przysposobienia, ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) i karnych (np. w sprawach o zbrodnie). Natomiast trzech ławników orzeka w sprawach o przestępstwa, za które prawo karne przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, np. zabójstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *