Czy użytkowanie przetłumaczyć jako Nießbrauch, Fruchtgenuss czy Nutznießung?

Co to jest użytkowanie?

Użytkowanie jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. Jako jedyne jest kompleksowo uregulowane w kodeksie cywilnym (art. 252 in. kc). Reszta tych praw uregulowana jest w oddzielnych ustawach.

Na użytkowanie składają się dwa uprawnienia: uprawnienie do używania rzeczy i do pobierania jej pożytków. Pożytkami jest wszystko to co możemy uzyskać z danej rzeczy, np. owoce zerwane z drzewa czy odsetki z wierzytelności pieniężnej. Użytkowanie może dotyczyć rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Dodatkowo przedmiotem użytkowania mogą być także prawa.

Różne tłumaczenie słowa użytkowanie na języki niemiecki

W słowniku oraz w innych źródłach można znaleźć różne tłumaczenia słowa użytkowanie – Nießbrauch, Fruchtgenuss oraz Nutznießung. Każde z nich jest poprawne, ale odnosi się do innego systemu prawnego, tj. niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego.

Poniżej znajdziesz wyciąg z poszczególnych kodeksów cywilnych, w których uregulowano użytkowanie.

Prawo niemieckie – der Nießbrauch

§ 1030 BGB

(1) Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch).

(2) Der Nießbrauch kann durch den Ausschluss einzelner Nutzungen beschränkt werden.

Prawo austriackie –  der Fruchtgenuss

Art. 509 ABGB

Die Fruchtnießung ist das Recht, eine fremde Sache, mit Schonung der Substanz, ohne alle Einschränkung zu genießen.

Warto zwrócić uwagę, że w austriackim kodeksie użytkowanie określone jest jako Fruchtnießung, ale często podaje się również jako Fruchtgenuss.

Prawo szwajcarskie – die Nutznießung

Art. 745 ZBG

  1. Die Nutznießung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden.
  2. Sie verleiht dem Berechtigten, wo es nicht anders bestimmt ist, den vollen Genuss des Gegenstandes.
  3. Die Ausübung der Nutznießung an einem Grundstück kann auf einen bestimmten Teil eines Gebäudes oder auf einen bestimmten Teil des Grundstücks beschränkt werden.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *