Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Jest to ograniczone prawo rzeczowe, będące jedną z form korzystania z lokali. Prawo to umożliwia korzystanie z mieszkania. Jednak użytkownikowi lokalu nie jest przyznane prawo własności do tego mieszkania. Właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa.

Lokal taki może zostać wynajęty, albo oddany do bezpłatnego korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania tych praw nie jest wymagana zgoda spółdzielni mieszkaniowej.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne, dziedziczne, podlega egzekucji oraz może zostać ujawnione w księdze wieczystej, tak samo jak własność lokalu odrębnego. Zbycie tego prawa wymaga formy aktu notarialnego.

Prawo to uregulowane jest w ustawie z dnia 15 grudnia 2000  roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Od 31 lipca 2007 nie ustanawia się już spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jednak przysługuje ono osobom, na rzecz których zostało ono ustanowione przed tą datą.

Jak przetłumaczyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na język niemiecki?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu tłumaczy się jako genossenschaftliches Eigentumsrecht an einer Wohnung.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *