Z jakich formalnych elementów składa się pozew? – część 2

 

W poprzednim wpisie rozpoczęłam omawianie formalnych elementów pozwu: http://oprawieponiemiecku.pl/2020/07/pozew-wymagane-formalne-elementy-czesc-1/

Poniżej znajdziesz dalsze omówienie:

6. Osnowa wniosku lub oświadczenia

Jest to nic innego jak treść zawierająca podstawowe wnioski lub oświadczenia powoda. Osnowę inaczej nazywa się petitum.

Osnowa może być tłumaczona różnie, np. jako wesentlicher Inhalt lub Petitum.

7. Uzasadnienie – die Begründung

W uzasadnieniu podaje się okoliczności faktyczne uzasadniające podniesione w pozwie żądanie oraz  dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Warto pamiętać, iż wskazując dowody należy precyzyjnie określić, na jakie okoliczności dany dowód jest powoływany.

8. Wymienienie załączników – die Auflistung der Anlagen

W spisie załączników należy wymienić wszystkie dokumenty, na jakie powołujemy się w pozwie. Przygotowuje się także odpis pozwu dla strony pozwanej wraz z kopiami załączników.

9. Podpis – die Unterschrift

Niby oczywiste, ale zdarza się niektórym osobom zapomnieć podpisać pozew. Własnoręczny podpis powoda powinien obejmować co najmniej jego nazwisko. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, podpisuje się on.

10. Opłaty – die Gebühren

Przed złożeniem pozwu należy go opłacić. Wysokość opłat określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jak wygląda to w Niemczech?

W niemieckim ZPO § 253 reguluje kwestię wymogów formalnych pozwu:

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).

(2) Die Klageschrift muss enthalten:

  1.  die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts;
  2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.

(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:

  1. die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen;
  2. die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht;
  3. eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.

(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden.

(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *