Nazwy organów z polskiej Konstytucji po niemiecku

Konstytucja RP po niemiecku

Tłumaczenia polskich ustaw można nabyć tylko odpłatnie. Wyjątek stanowi polska Konstytucja, której tłumaczenie na język niemiecki można znaleźć poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm

Tłumaczenie organów i instytucji po niemiecku

Poniżej znajdziesz nazwy organów i instytucji, o których mowa w naszej Konstytucji wraz z różnymi propozycjami ich tłumaczenia na język niemiecki:

Sejmder Sejm
Senatder Senat
Marszałek Sejmu der Präsident des Sejm/ der Marschall des Sejm
Marszałek Senatu der Präsident des Senats/ der Marschall des Senats
Rada Ministrów der Ministerrat
Prezes Rady Ministrów (czyli premier) der Ministerpräsident/ der Premierminister/ der Vorsitzende des Ministerrates
Prezydentder Präsident
Kancelaria Sejmu die Kanzlei des Sejm
Kancelaria Senatu die Kanzlei des Senats
Zgromadzenie Narodowe (czyli wspólne obrady Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu) die Nationalversammlung
Sąd Najwyższy (w skrócie SN) das Oberste Gericht / das Oberste Gerichtshof Więcej o tłumaczeniu znajdziesz w osobnym artykule: http://oprawieponiemiecku.pl/2019/09/jak-przetlumaczyc-sad-najwyzszy-na-jezyk-niemiecki/
Naczelny Sąd Administracyjny (w skrócie NSA) das Hauptverwaltungsgericht/ das Oberste Verwaltungsgericht
Trybunał Konstytucyjny (w skrócie TK) der Verfassungsgerichtshof
Trybunał Stanu (w skrócie TS) der Staatsgerichtshof
Krajowa Rada Sądownictwa der Landesjustizrat/ der Landesrates für Gerichtswesen
Narodowy Bank Polski (w skrócie NBP) die Polnische Nationalbank
Rada Polityki Pieniężnej der Rat für Finanzpolitik/ der Rat für Geldpolitik
Najwyższa Izba Kontroli (w skrócie NIK) Oberste Kontrollkammer
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji der Landesrat für Rundfunk und Fernsehen
Rzecznik Praw Obywatelskich (w skrócie RPO) Beauftragter für Bürgerrechte/ der Ombudsmann
Rzecznik Praw Dziecka Beauftragter für Kindesrechte
Skarb Państwa der Fiskus/ die Staatskasse
Rada Gabinetowa (czyli Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta)der Kabinettsrat

Niestety większość tych organów nie ma swojej strony internetowej w wersji niemieckiej (tylko w angielskiej lub w ogóle wersji polskiej). Udało mi się znaleźć tylko tą:

http://www.nsa.gov.pl/de.php

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *