Jak przetłumaczyć przedawnienie na niemiecki?

Co to jest przedawnienie?

Jest to jedna z instytucji prawa cywilnego, która uregulowana jest w części ogólnej kodeksu cywilnego. Dotyczy jedynie roszczeń majątkowych. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego prawem terminu dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest ograniczone. Wbrew powszechnemu mniemaniu roszczenie nie wygasa. Wierzyciel nadal może legalnie dochodzić swojego roszczenia po upływie terminu przedawnienia. To dłużnik może natomiast podnieść zarzut, że dług jest przedawniony.

różne okresy przedawnienia. Co do zasady, roszczenia przedawniają się po upływie dziesięciu lat. Jeśli roszczenia związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej to okres ten wynosi trzy lata. Jednak w kodeksie cywilnym można wyróżnić liczne wyjątki od powyższej reguły, np. dwa lata dla roszczeń z umowy o dzieło.

Jak przetłumaczyć przedawnienie?

Przedawnienie tłumaczy się jako die Verjährung.

Przykładowe wyrażenia z niemieckiego BGB:

§ 194 ust. 1 BGB

Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung.

Słówka:

das Tun – działanie

das Unterlassen – zaniechanie

der Anspruch – roszczenie

verlangen – żądać, domagać się

der Verjährung unterliegen – podlegać przedawnieniu

Propozycja tłumaczenia:

Prawo domagania się od drugiego działania lub zaniechania (roszczenie), ulega przedawnieniu.

§ 195 BGB

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Słówko:

die Verjährungsfrist – termin przedawnienia

Propozycja tłumaczenia:

Zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

§ 200 zd. 1 BGB

Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist.

Słówka:

der Verjährungsbeginn – początek biegu przedawnienia

die Entstehung des Anspruchs –  początek roszczenia

Propozycja tłumaczenia:

Termin przedawnienia roszczeń, które nie podlegają zwykłemu terminowi przedawnienia, biegnie z początkiem roszczenia, o ile inny początek biegu przedawnienia nie jest określony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *