Samorządowe kolegium odwoławcze po niemiecku

Czym zajmuje się SKO?

Samorządowe kolegium odwoławcze (w skrócie SKO) to organ administracyjny, który rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej należące do właściwości gmin, powiatu i województwa samorządowego. W szczególności kolegia rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia czy żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Podstawa prawna ich uregulowania to ustawa z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Pięknie brzmi, ale co to oznacza w praktyce?

Przykłady zakresu spraw rozpatrywanych przez SKO:

 • podatków i opłat lokalnych – podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej,
 • działalności gospodarczej,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • odpadów,
 • prawa wodnego,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ruchu drogowego,
 • dróg publicznych,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • egzekucji administracyjnej,
 • oświaty.

 

Przykład oryginalnej decyzji SKO znalezionej w Internecie z zakresu zasiłku:

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12125871370.pdf

Jak przetłumaczyć samorządowe kolegium odwoławcze na język niemiecki?

SKO można przetłumaczyć jako kommunale Widerspruchsbehörde.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *