Województwo i jego organy po niemiecku

Organy samorządowe w województwie:

Na szczeblu wojewódzkim pojawia się wiele organów i osób pełniących funkcje. Kto jest kim znajdziesz odpowiedź poniżej:

Organami samorządu województwa są:

  1. zarząd województwa – jest to organ wykonawczy. Na jego czele stoi marszałek województwa. Urząd obsługujący zarząd województwa to urząd marszałkowski. Marszałek województwa ma swoją kancelarię marszałka, która zajmuje się m.in. organizacją kontaktów marszałka i członków zarządu województwa.
  2. sejmik województwa – jest to organ stanowiący czyli uchwałodawczy. Na jego czele stoi przewodniczący sejmiku, a jego skład tworzą radni województwa.

Wojewoda natomiast jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. Urząd obsługujący wojewodę to urząd wojewódzki.

Propozycja tłumaczenie organów w województwie:

województwodie Woiwodschaft
organy województwa die Woiwodschaftsorgane
zarząd województwa der Woiwodschaftsvorstand
marszałek województwa der Woiwodschaftsmarschall
członek zarządu województwa der Mitglied des Woiwodschaftsvorstands
kancelaria marszałka das Marschallamt
urząd marszałkowski województwa das Marschallamt der Woiwodschaft
sejmik województwa Woiwodschaftssejmik
radny województwa der Abgeordnete der Woiwodschaft
wojewodader Woiwode
urząd wojewódzki das Woiwodschaftsamt

Notatka wizualna

By łatwiej zapamiętać kto jest kim na szczeblu województwa przygotowałam notatkę wizualną:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *