Prawo karne – rodzaje kar po niemiecku

Rodzaje kar w polskim prawie karnym

W art. 32 kodeksu karnego można wyróżnić następujące rodzaje kar:

  1. grzywna
  2. ograniczenie wolności
  3. pozbawienie wolności
  4. 25 lat pozbawienie wolności
  5. dożywotnie pozbawienie wolności

Jest to katalog zamknięty czyli nie jest możliwe wymierzenie sprawcy innego rodzaju kary. Kolejność,w której ustawodawca uszeregował kary w przywołanym przepisie nie jest przypadkowa: wymieniono je w kolejności od najmniej do najbardziej dolegliwej.

Kara pozbawienia wolności

Jest to tzw. terminowa kara pozbawienia wolności. Polega na czasowym pozbawieniu skazanego wolności poprzez umieszczenie w zakładzie karnym. Kara ta trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat.

Kara 25 lat pozbawienia wolności

Jest to odrębna kara od terminowej kary pozbawienia wolności. Polega na izolacji skazanego przez 25 lat.

Kara dożywotnego pozbawienia wolności

Jest to także odrębna kara. Należy do najsurowszych kar w Polsce. Jest przewidziana za zbrodnie w stosunku do sprawców wyjątkowo niebezpiecznych dla porządku publicznego, np. dopuszczenie się zamachu na życie prezydenta, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Rodzaje kar w Niemczech

Niemiecki kodeks karny wyróżnia dwie kary główne (Hauptstrafen): Freiheitsstrafe (§ 38 StGB) i Geldstrafe (§ 40 StGB). Poniżej przytoczenie tych przepisów:

§ 38 Dauer der Freiheitsstrafe

(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht.
(2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat.

§ 40 Abs. 1 Verhängung in Tagessätzen

(1) Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *