Podstawy – traktaty unijne

,

Dzień 9 maja a Unia Europejska

Dzień 9 maja jest Dniem Europy obchodzonym w krajach Unii Europejskiej (UE). Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana. Z tej okazji zapraszam na tydzień z Unią Europejską, by poznać podstawowe instytucje unijne, a także źródła prawa unijnego.

Traktaty

Tydzień z Unią Europejską rozpoczniemy od samych podstaw czyli od traktatów, na podstawie których obecnie funkcjonuje Unia Europejska. W historii UE było ich wiele. Obecnie obowiązujące traktaty to te z Lizbony. Są dwa: Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich wersje można ściągnąć w formie PDF ze strony UE.

Traktat o Unii Europejskiej (w skrócie TUE)

?? polska wersja:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=PL

?? niemiecka wersja:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=PL

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w skrócie TFUE)

?? polska wersja:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=PL

?? niemiecka wersja:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=PL

Charakter traktatów

Traktaty UE są wiążącymi umowami zawartymi przez państwa członkowskie UE. Określono w nich cele UE, zasady funkcjonowania instytucji UE, sposób podejmowania decyzji oraz relacje między UE a jej państwami członkowskimi. Każde działanie podejmowane przez UE jest oparte na traktatach.

Osobowość prawna UE

Ciekawsze przepisy obu traktatów będą wskazywane przy kolejnych wpisach. W tym chcę zwrócić uwagę na art. 47 TUE:

Unia ma osobowość prawną. (Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit).

Nadanie UE osobowości prawnej oznacza, że posiada ona zdolność do negocjacji i zawierania umów międzynarodowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *