Zbrodnia, przestępstwo, występek i wykroczenie

W polskim prawie karnym można spotkać następujące wyrażenia: czyn zabroniony, przestępstwo, zbrodnia, występek czy wykroczenie. Czym się one różnią między sobą i jak je przetłumaczyć na język niemiecki?

Czyn zabroniony

Czyn zabroniony jest to określenie z kodeksu karnego. Ma swoją definicję w art. 115 § 1 kk, zgodnie z którym jest to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej (czyli np. kodeksie karnym). Jest to więc pojęcie bardzo ogólne.

Przestępstwo, zbrodnia i występek

Zgodnie z art. 7 kk przestępstwo dzieli się na zbrodnię lub występek. Zbrodnia to przestępstwo zagrożone wyższą karą tj. karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata albo karą surowszą. Zbrodnię można popełnić jedynie umyślnie. Przykładem zbrodni może być zabójstwo lub fałszowanie pieniędzy.

Występek jest czynem zagrożonym karą o lżejszym charakterze. Jest to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc. Występek można popełnić umyślnie lub nieumyślnie. Większość przestępstw w polskim kodeksie karnym to właśnie występki, np. nieumyślne spowodowanie śmierci, bigamia czy uporczywe uchylanie się od alimentacji.

Od występku należy odróżnić występek o charakterze chuligańskim, za którego popełnienie ustawodawca przewidział zaostrzenie sankcji karnej.

Wykroczenie

Wykroczenia uregulowane są w oddzielnej ustawie niż przestępstwa – tj. Kodeksie wykroczeń (w skrócie KW). Jest to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę w czasie jego popełnienia. Za popełnienie wykroczenia grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagana. Przykładem wykroczenia jest np. rzucanie kamieniami w przejeżdżający samochód (art. 76 KW), prowadzenie nieoświetlonego pojazdu (art. 88 KW).

Jak przetłumaczyć czyn zabroniony, zbrodnia, przestępstwo, występek i wykroczenie na język niemiecki?

Poniżej zamieszczam propozycję tłumaczenia ww. wyrażeń:

czyn zabronionydie Handlung/ die Tat
przestępstwodie Straftat
zbrodniadas Verbrechen
występekdas Vergehen
wykroczeniedie Ordnungswidrigkeit

Jak to jest w Niemczech?

W niemieckim kodeksie karnym (niem. StGB) wyróżnia się Verbrechen i Vergehen. Na język polski są one odpowiednio tłumaczone jako zbrodnia i występek.

§ 12 Verbrechen und Vergehen StGB

(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind.

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind.

Niemcy mają też wykroczenia, które uregulowane są w odrębnej ustawie Ordnungswidrigkeitengesetz, (w skrócie OWiG). Zgodnie z § 1 OWiG:

1) Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *