Podstawowe słówka związane ze spółką z o.o. i spółką akcyjną

Kilka słów wprowadzenia

Przy tłumaczeniu słownictwa związanego ze spółką z o.o. oraz spółką akcyjną trzeba być szczególnie uważnym. W polskich przepisach obie spółki posiadają np. zarząd czy kapitał zakładowy. Jednak ich tłumaczenie na język niemiecki w przypadku każdej tych spółek jest całkowicie inne. Skąd to wynika?
Z porównania przepisów polskich i niemieckich.

Zacznijmy jednak od początku. Polskie spółki uregulowane są w kodeksie spółek handlowych. Nazwę tego kodeksu można przetłumaczyć jako Handelsgesellschaftengesetzbuch lub Gesetz über die Handelsgesellschaften.

Natomiast spółki niemieckie są uregulowane w oddzielnych ustawach. Niemiecka spółka z o.o. uregulowana jest w ustawie o nazwie Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (w skrócie GmbHG). Niemiecka spółka akcyjna uregulowana jest w ustawie o nazwie Aktiengesetz (w skrócie AktG).

Zestawienie podstawowego słownictwa

Zarząd

spółka z o.o.spółka akcyjna
die Geschäftsführungder Vorstand
§ 6 GmbHG
(1) Die Gesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsführer haben.
§ 76 AktG
(1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten.

W ustawie niemieckiej użyto słowa Geschäftsführer na określenie członka zarządu. Stąd zarząd określa się jako Geschäftsführung.

Kapitał zakładowy

spółka z o.o.spółka akcyjna
das Stammkapitaldas Grundkapital
§ 5 GmbHG
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens fünfundzwanzigtausend Euro betragen.
§ 6 AktG
Das Grundkapital muss auf einen Nennbetrag in Euro lauten.

Umowa spółki

spółka z o.o.spółka akcyjna
der Gesellschaftsvertragdie Satzung
§ 2 GmbHG
(1) Der Gesellschaftsvertrag bedarf notarieller Form. Er ist von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen.
§ 23 AktG
(1) Die Satzung muss durch notarielle Beurkundung festgestellt werden

Umowa spółki akcyjnej w polskich przepisach nazywana jest statutem.

Zgromadzenie wspólników/Walne zgromadzenie

spółka z o.o.spółka akcyjna
zgromadzenie wspólników - die Gesellschafterversammlungwalne zgromadzenie - die Hauptversammlung
§ 48 GmbHG
(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst.
§ 118 AktG
(1) Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in der Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Wspólnik/Akcjonariusz

Wspólnik to der Gesellschafter, zaś akcjonariusz to der Aktionär. Użycie tych słów znajdziesz powyżej przy przykładowych przepisach związanych ze zgromadzeniem wspólników lub walnego zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *