Jak przetłumaczyć postępowanie nieprocesowe na język niemiecki?

Ten tryb postępowania można przetłumaczyć na różne sposoby w zależności od obranej strategii.

Propozycja tłumaczenia według egzotyzacji

Według egzotyzacji będzie to nichtstreitiges Verfahren. Łatwe do zapamiętania.

Propozycja tłumaczenia według udomowienia

Według udomowienia propozycja tłumaczenia będzie zależała od tego jaki system prawny kraju niemieckojęzycznego wybierzemy.

?? W Niemczech postępowanie nieprocesowe określa się jako Verfahren in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Postępowanie to jest uregulowane w odrębnej ustawie Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Zgodnie z § 1 ww. ustawy:

Dieses Gesetz gilt für das Verfahren in Familiensachen sowie in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit sie durch Bundesgesetz den Gerichten zugewiesen sind.

?? W Austrii  postępowanie nieprocesowe określa się jako Außerstreitverfahren. Uregulowane jest w ustawie Außerstreitgesetz. W § 1 ust. 1 ww. ustawy jest definicja tego postępowania:

(1) Dieses Bundesgesetz regelt das Verfahren außer Streitsachen (Außerstreitverfahren).

Ogólna charakterystyka postępowania nieprocesowego

Czym się charakteryzuje postępowanie nieprocesowe oraz przykład spraw rozpoznawanych w tym trybie znajdziesz tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *