Co można zrobić z testamentem?

Przykłady z BGB:

Słownictwa najlepiej uczyć się na konkretnych przykładach. Poniżej znajdziesz czasowniki, które można połączyć ze słowem testament. Przykłady zaczerpnięte są z niemieckiego kodeksu cywilnego:

ein Testament errichten – sporządzić testament

Der Erblasser kann ein Testament nur persönlich errichten. = Spadkodawca może sporządzić testament tylko osobiście. (§ 2064 BGB)

ein Testament widerrufen – odwołać testament

Der Erblasser kann ein Testament sowie eine einzelne in einem Testament enthaltene Verfügung jederzeit widerrufen. = Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament jak również poszczególne zawarte w testamencie rozporządzenia. (§ 2253 BGB)

ein Testament eröffnen – otworzyć testament

Eine Anordnung des Erblassers, durch die er verbietet, das Testament alsbald nach seinem Tod zu eröffnen, ist nichtig. = Nieważne jest postanowienie spadkodawcy, które zakazuje otwarcia testamentu natychmiast po jego śmierci. (§ 2263 BGB)

ein Testament anfechten – podważyć testament

Eine letztwillige Verfügung (Testament) kann angefochten werden, soweit der Erblasser über den Inhalt seiner Erklärung im Irrtum war. =  Rozrządzenie na wypadek śmierci (testament) można podważyć, o ile spadkodawca był w błędzie co do treści swego oświadczenia. (§ 2078 Abs. 1 HB 1 BGB).

Inne przydatne słownictwo:

Zwracam także uwagę na inne przydatne słownictwo:

nichtignieważny

die Verfügungrozrządzenie

die letztwillige Verfügungrozrządzenie na wypadek śmierci

im Irrtum seinbyć w błędzie

Rodzaje polskich testamentów wraz z ich tłumaczeniem:

Zapoznaj się z artykułem pn. Rodzaje testamentów zwykłych

 

2 komentarze do “Co można zrobić z testamentem?

  1. Mała poprawka – die Verfügung w kontekście prawa spadkowego to „rozrządzenie”.

    Blog świetny, śledzę z przyjemnością

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *