Jak przetłumaczyć na niemiecki wyrażenie „pod rygorem nieważności”?

Wyrażenie to występuje w polskim kodeksie cywilnym, np. art. 99 § 2 kc:

Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Także często w umowach zamieszcza się zapis, że zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Tłumaczenie „pod rygorem nieważności” na niemiecki

Wyrażenie to można przetłumaczyć jako „unter Androhung der Nichtigkeit” lub „zur Vermeidung der Nichtigkeit„.

Niektórzy używają konstrukcji z Wirksamkeit, np.:

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. = Änderungen des vorliegenden Vertrages bedürfen zur ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Form.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *