Rodzaje testamentów zwykłych

Testament czyli ostatnia wola spadkodawcy rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Rodzaje testamentów uregulowane są w polskim kodeksie cywilnym. Ogólnie testamenty można podzielić na zwykłe i szczególne.

Rodzaje testamentów zwykłych

Do testamentów zwykłych zaliczamy:

  • testament holograficzny,
  • testament notarialny,
  • testament allograficzny.

Testament holograficzny (podstawa prawna: art. 949 kc)

Nazwa brzmi tajemniczo ale to nic innego jak własnoręczny testament pisemny sporządzony przez spadkodawcę. Testament należy sporządzić odręcznie, umieścić datę sporządzenia oraz podpisać.

Testament notarialny (podstawa prawna: art. 950 kc)

Testament ten jako jedyny sporządza sie u notariusza, dzięki czemu traktowany jest jako dokument urzędowy. Gwarantuje on względny spokój o stan majątkowy spadkodawcy, tj. w przypadku sporu trudniej go podważyć niż własnoręczny testament spisany na kartce.

Testament allograficzny (podstawa prawna: art. 951 kc)

Jest to testament spisywany przed urzędnikiem. Najpierw testator oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec urzędnika w obecności dwóch świadków. Następnie spisuje się protokół z podaniem daty jego sporządzenia oraz odczytuje się go. Na koniec protokół podpisuje spadkodawca, urzędnik i dwaj świadkowie.

Przed jakim urzędnikiem można sporządzić taki testament? Przed wójtem (lub odpowiednio burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Tłumaczenie rodzajów testamentów na język niemiecki

Poniżej zestawienie tłumaczenia testamentów, o których wspomniałam wpisie:

testamentdas Testament
testament zwykły ordentliches Testament
testament szczególny besonderes Testament
testament holograficzny holografisches Testament / eigenhändiges Testament
testament notarialny notarielles Testament
testament allograficzny ein vor zwei Zeugen errichtetes Testament

Wyrażenia związane z testamentem

Pod tym linkiem znajdziesz przykłady z niemieckiego kodeksu cywilnego zawierające wyrażenia z testamentem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *