Fałszywi przyjaciele

„Fałszywi przyjaciele” – co to oznacza?

Z pewnością słyszałeś o terminie „fałszywi przyjaciele„. Terminem tym określa się jednostki leksykalne występujące w dwóch językach w identycznej lub podobnej formie graficznej i/lub fonetycznej, lecz różniące  się znaczeniem. Podobieństwo to powoduje, że można źle użyć a nawet przetłumaczyć nieprawidłowo pewne słowa.

„Fałszywi przyjaciele” w niemieckim języku prawniczym i prawnym

Wbrew pozorom w niemieckim języku prawniczym i prawnym występuje także sporo wyrazów, które można zaliczyć do grupy „fałszywych przyjaciół”. Powyżej na grafice zamieściłam tylko niektóre wyrazy jako przykład.

Inne ciekawe przykłady:

(niem) die Amortisation – 1. spłata zobowiązania lub 2. umorzenie akcji lub udziałów

(pl) amortyzacja – wartość zużytych w danym okresie środków trwałych

(niem) der Etat – budżet

(pl) etat – stała posada

(niem) die Valorisation – wpływ państwa na utrzymanie poziomu cen

(pl) waloryzacja – zwiększenie świadczenia pieniężnego w przypadku zmniejszenia jego siły nabywczej na skutek spadku wartości pieniądza

Szczegółowy artykuł na temat „fałszywych przyjaciół”

W internecie znalazłam ciekawy artykuł autorstwa pani Katarzyny Siewert pt. „Fałszywi przyjaciele w przekładzie polskiej i niemieckiej terminologii prawnej i prawniczej”. Znajdziesz go pod tym linkiem

Wszystkie przykłady pochodzą z ww. artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *